12:57 +07 Chủ nhật, 28/05/2023

Trường TH Ngư Thủy Bắc

Truyền thống

Quy định chuyên môn

Giáo án

Quảng cáo - Liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng

Name: Phan Anh Tuấn
Quản trị website

Name: Ngô Quốc Nhân
Điều hành chung

Phát thanh măng non

Cuộc thi trực tuyến


Trang nhất » Tổ chức - Đoàn thể » Chi đoàn

19.5

BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2015 - 2016

Thứ năm - 15/10/2015 22:16
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
XÃ ĐOÀN NGƯ THUỶ BẮC               
BCH Chi đoàn trường TH      
                                                      Ngư Thuỷ Bắc, ngày 7 tháng 9 năm 2015
 
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIÊU NHI
Nhiệm kỳ 2014-2015
 
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Năm học 2014 - 2015 là năm học toàn ngành tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Năm học thực hiện chương trình hành động của Chính phủ. Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển GD&ĐT giai đoạn 2011 - 2020 và nhiều chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước đã đề ra.
Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự định hướng chỉ đạo của xã Đoàn, Chi đoàn trường TH Ngư Thuỷ Bắc đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Hoạt động của chi Đoàn diễn ra với đặc điểm như sau:
1. Về số lượng đoàn viên:
Sau Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2015: Chi đoàn có 22 đoàn viên; nữ: 18 (chiếm 77,3%).
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 1 đ/c; Đại học: 14 đ/c; Cao đẳng:  6 đ/c; Trung cấp: 01 đ/c.
Đảng viên: 11 đ/c.
2. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu:
a, Thuận lợi:
- Trong nhiệm kỳ vừa qua được sự quan tâm của Chi bộ nhà trường, ban thường vụ xã Đoàn, cùng với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, tất cả đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chi đoàn hoạt động tốt.
- Đội ngũ đoàn viên với lực lượng khá đông đảo, trẻ, ý thức trách nhiệm cao, có đủ phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, nhiệt tình trong công tác, biết khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
b,  Khó khăn:
- Phần lớn đoàn viên ở xa, điều kiện đường sá khó khăn trường lớp chia nhiều khu vực nên đã ảnh hưởng đến việc sinh hoạt cũng như mọi công việc hoạt động.
- Kinh nghiệm hoạt động Đoàn cũng như thời gian dành cho công tác Đoàn chưa nhiều mà lý do chủ yếu là làm công tác chuyên môn chiếm hầu hết thời gian. Các đoàn viên giáo viên ở xa trường nên ít có điều kiện tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn thật thường xuyên thoải mái. Mặt khác một số đoàn viên ý thức chưa cao, chưa tự giác, còn ngại khó khăn, chưa mạnh dạn, lời nói chưa đi đôi với việc làm nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuyên môn và các hoạt động đoàn thể trong nhà trường.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ VỪA QUA
1.   Công tác tư tưởng văn hóa:
a, Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng:
Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt cả năm học của Chi đoàn do vậy ngay từ đầu năm học BCH đã không ngừng tiếp thu, học hỏi và phần nào đã triển khai các  Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp đến đoàn viên, thanh niên. Được sự định hướng và chỉ đạo sát sao của Chi bộ nhà trường, của Xã đoàn và sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, trong nhiệm kỳ qua Chi đoàn cùng các tổ chức trong nhà trường như Công đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn đã đạt được một số kết quả sau:
- Chi đoàn đã xây dựng được một khối đoàn kết nhất trí cao trong tổ chức, mỗi đoàn viên trong chi đoàn luôn xác định đúng đắn vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ của người Đoàn viên.
- Chi đoàn đã tổ chức cho các đồng chí đoàn viên, thanh niên học tập điều lệ Đoàn, tham gia và có ý thức tốt trong các buổi quán triệt Nghị quyết của Đảng, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, khơi dậy niềm tin trong mỗi Đoàn viên, thanh niên về tinh thần cách mạng của dân tộc.
- Chi đoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên qua việc tổ chức nhiều hoạt động chính trị nhân các ngày lễ lớn và các hoạt động khác.
- Là một Chi đoàn trong một đơn vị giáo dục nên mỗi một đoàn viên trong chi đoàn luôn phấn đấu để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
b, Phong trào xây dựng đời sống văn hóa;
Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường trong nhà trường, ở khu nội trú xanh - sạch - đẹp. Phát động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi trong toàn trường, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia, nhất là trong các dịp lễ lớn như ngày 20/11,  22/12, 26/3.
Ngoài ra Chi đoàn còn tổ chức, tham gia giao lưu thể dục thể thao, VHVN với các chi đoàn bạn.
2. Phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc:
a, Phong trào thi đua dạy, học và phong trào học tập tiến quân vào công nghệ:
- Trong năm học vừa qua, các đoàn viên trong Chi đoàn không ngừng thi đua học tập, dấy lên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chi đoàn đã góp phần không nhỏ vào các hoạt động nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Mỗi một đoàn viên đều đã biết tự khắc phục khó khăn để vượt qua, nên đã  hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Chi bộ, nhà trường và chuyên môn giao phó, được phụ huynh, học sinh tin yêu và đồng nghiệp đồng tình ủng hộ.
Kết quả cuối năm phần lớn các đồng chí đoàn viên đều đạt giáo viên dạy giỏi  cấp trường, có năng lực công tác từ loại Khá trở lên.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng có những tồn tại. Đó là công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kĩ năng hoạt động Đoàn của ban chấp hành Chi đoàn chưa được thường xuyên, đoàn viên - giáo viên còn chưa chú trọng nhiều đến mảng sáng kiến kinh nghiệm, công tác đổi mới giáo dục nhiều khi còn chưa triệt để.
b, Phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
Phong trào này được Chi đoàn hưởng ứng tham gia với số lượng đông đảo, vì đây là việc làm đầy ý nghĩa không chỉ đối với đoàn viên, đội viên mà cả các tầng lớp nhân dân vì cuộc sống cộng đồng như: tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam, mua tăm tre ủng hộ Quỹ tình thương, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ biển đảo… Tổ chức đưa đón các em học sinh qua các khe, ngầm trong các ngày mưa, lũ. Thăm hỏi gia đình phụ huynh học sinh, kiểm tra đôn đốc việc học tập ở nhà của các em, động viên giúp đỡ những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
3. Công tác tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng tổ chức Đảng:
a, Công tác xây dựng tổ chức Đoàn:
Luôn bám sát kế hoạch của nhà trường để có hình thức hoạt động thích hợp. Tiếp tục thực hiện việc củng cố và nâng cao chất lượng Chi đoàn gắn với cuộc vận động “ Xây dựng chi đoàn trong sạch, vững mạnh ”, không ngừng đổi mới trong sinh hoạt, thu hút một cách tự nguyện các đoàn viên trong Chi đoàn, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ bằng việc nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ công tác chi đoàn và học hỏi kinh nghiệm của BCH Chi đoàn bạn.
b, Công tác tham gia xây dựng và phát triển Đảng:
Góp phần làm tăng sức mạnh cho tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, thường xuyên chú trọng các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời Chi đoàn cũng luôn theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng để được xem xét kết nạp. Kết quả:
    + 03 đ/c đoàn viên được kết nạp chính thức vào hàng ngũ Đảng: đ/c Làn, Hậu, Mai . 01 đ/c đang là Đảng viên dự bị đ/c Mai Hiền và 1 đ/c đoàn viên ưu tú đã giới thiệu qua chi bộ và Chi bộ đang xem xét: đ/c Hồ thị Hồng Lĩnh.
4. Công tác Đội:
Chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào hành động “Vì học sinh thân yêu” và được các đồng chí trong BCH và các đoàn viên trong Chi đoàn  đặc biệt quan tâm. Bước vào năm học 2014 - 2015, Chi đoàn kết hợp với Liên đội đã tổ chức Đại hội Liên đội và đưa hoạt động của các chi đội có nề nếp ngay từ đầu năm học. Được sự hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo sát sao của các GVCN, đồng chí TPT và của BCH Chi đoàn, có thể nói Liên đội nhà trường đã hoạt động một cách sôi nổi, có nề nếp và đạt hiệu quả cao theo từng chủ đề, chủ điểm cũng như các ngày lễ lớn. Đặc biệt liên đội đã làm tốt công tác vệ sinh nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ theo định kỳ và các ngày lễ lớn như ngày 22/12.
5. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:
* Về chi đoàn giáo viên.
Việc đẩy mạnh các hoạt động VHVN - TDTT trong nhà trường đã góp phần tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, động viên học sinh tích cực học tập và nâng cao hiệu quả giảng dạy cho đoàn viên giáo viên, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên, học sinh phát triển về thể chất, hứng thú trong công tác và học tập.
Trong năm học qua, Chi đoàn đã duy trì và tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cũng như những các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm như: Tổ chức thăm, tặng quà và giao lưu bóng chuyền với Đồn Biên Phòng Ngư Thủy nhân ngày 22/12, Công đoàn trường TH Mai Thủy và Thanh Thủy.
* Về Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào Thiếu nhi.
Trong năm học vừa qua đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa như: Hội khỏe phù đổng cấp trường từ đó lựa chọn, bồi dưỡng để tham gia Hội khỏe phù đổng các cấp và đã đạt được một số kết quả sau:
Hội khỏe phù đổng cấp huyện: Đạt 01 giải ba môn bóng bàn, 01 giải nhì và 01 giải ba môn đá cầu; 2 giải 3 môn điền kinh. Có 2 em tham gia hội thi cấp tỉnh.
 Trong hội thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện: Đạt 01 giải ba và 1 giải KK môn tiếng anh.
Tổ chức vui tết trung thu cho các em đầy ý nghĩa.
III. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM
Do Chi đoàn trường TH Ngư Thủy Bắc là một Chi đoàn hoạt động trong môi trường xa trung tâm huyện lại phân chia nhiều khu vực, đội ngũ đoàn viên luôn bị biến động, một số đồng chí còn thiếu nhiệt tình trong công tác Đoàn, công tác chuyên môn còn thiếu kinh nghiệm khiến cho các hoạt động do Chi đoàn tổ chức vẫn chưa đạt được hiệu quả cao nhất.
1. Những khuyết điểm tồn tại:
- Sinh hoạt của Chi đoàn còn chưa thường xuyên, hoạt động của Chi đoàn còn chưa mang tính chủ động cao bởi còn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch chuyên môn.
- Công tác chính trị, tư tưởng ít nhiều còn hạn chế nên ảnh hưởng đến hiệu quả công việc đặc biệt là tính mạng của mình…
- Một số đoàn viên ý thức chưa cao, chưa tích cực trong mọi hoạt động, thiếu mẫu mực, lời nói chưa đi đôi với việc làm.
2. Bài học kinh nghiệm:
- Tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường giáo dục niềm tin, lý tưởng cách mạng, giữ vững định hướng công tác trong các mặt hoạt động Đoàn.
- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đặc biệt nội dung phải phù hợp với điều kiện của nhà trường.
- Chú trọng công tác bồi dưỡng Đoàn viên, thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động.
- Chủ động khắc phục những khó khăn, vận dụng sáng tạo những điều kiện thuận lợi nắm bắt thời cơ để xây dựng phát triển Đoàn ngày càng tốt hơn.
* Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiệm kỳ 2014-2015 Chi đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015 đã đề ra.
Thành tích ấy là sự đóng góp rất lớn của toàn thể đoàn viên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Xã đoàn và sự giúp đỡ của BCH Công đoàn. Tôi thay mặt Chi đoàn xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ tận tình và quý báu ấy.
 
PHẦN THỨ HAI
 
PHƯƠNG  HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIÊU NHI NHIỆM KỲ 2015 - 2016
 
Năm học 2015 - 2016 là năm học tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và Quyết định của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sánh giáo khoa giáo dục phổ thông.
Đây là động lực và nền tảng để Đoàn viên thanh niên trong chi đoàn thực hiện và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực học tập, lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của công tác Đoàn nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ, Đoàn cấp trên và của ngành giáo dục.                                                                                                                                                                         
I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
* Thuận lợi:
- Đa số các đoàn viên trong chi đoàn có tuổi đời còn khá trẻ, năng động nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao, không ngại khó khăn, biết vươn lên để khẳng định vai trò, vị trí của mình trong tổ chức đoàn.
- Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Chi bộ, BGH nhà trường, BCH Công đoàn và Xã đoàn Ngư Thủy Bắc.
* Khó khăn:
- Đa số đoàn viên có tuổi đời còn khá trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong công tác và trong mọi hoạt động.  
- Một số đồng chí Đoàn viên chưa thật nhiệt tình trong các hoạt động, thời gian và kinh phí dành cho hoạt động Đoàn chưa nhiều…
II. MỤC TIÊU
Căn cứ đặc điểm tình hình của Chi đoàn, với chủ đề hoạt động là "Tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đoàn và tăng cường mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên" và chương trình hoạt động của Đội TNTP HCM năm học 2015 - 2016, chi Đoàn đề ra mục tiêu như sau:
- Hoạt động của Chi đoàn phải đạt giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cuả dân tộc.
- Xây dựng Chi đoàn vững mạnh theo chương trình hành động của Huyện đoàn Lệ Thủy.
- Đoàn viên phải nâng cao tinh thần tham gia hoạt động xã hội, học tập tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đoàn, xây dựng mối đoàn kết, làm tốt công tác chăm lo Đội viên và thiếu niên nhi đồng.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn nghiệp vụ với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam ra sức rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước".
 
III. PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Công tác tư tưởng văn hóa:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận của "Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư  tưởng Hồ Chí Minh", học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho Đoàn viên thanh niên.
- Phổ biến đến mọi Đoàn viên, thanh niên về chủ đề và chương trình hành động của Chi đoàn, tổ chức học tập điều lệ Đoàn và nội quy của nhà trường, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của ngành.
* Chỉ tiêu:
- 100% đoàn viên được học tập chính trị, tiếp thu Nghị quyết của Đảng, Đoàn, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tổ chức sinh hoạt, phát động thi đua với các chủ đề thích hợp nhân các ngày lễ lớn trong năm.
- 100% đoàn viên có ý thức chấp hành tốt nội quy, quy chế của chuyên môn, của nhà trường và của ngành đề ra.
- Thực hiện tốt công tác tình nguyện, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện...
* Giải pháp:
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống "Đền ơn, đáp nghĩa", "Hướng về cội nguồn", tham gia tốt các cuộc thi do Đoàn tổ chức để nhằm khơi dậy ý thức học tập, rèn luyện đạo đức và học vấn của mỗi Đoàn viên.
- Tăng cường phối hợp với các tổ chức khác trong nhà trường, chấp hành ý thức kỷ luật, quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường, tham gia các hoạt động xã hội ...
- Rèn luyện đạo đức phẩm chất thực sự của người nhà giáo mẫu mực.
- Phối hợp với chi đoàn địa phương để giáo dục pháp luật, giáo dục nếp sống cho Đoàn viên thanh niên, ngăn chặn hiện tượng bạo lực học đường
2. Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp". Coi trọng việc đổi mới và nâng cao sinh hoạt Đoàn gắn với "Đổi mới phương pháp dạy học". Các đồng chí Đoàn viên giáo viên phải là lực lượng xung kích trong đổi mới giáo dục phổ thông, phải tiên phong trong việc sử dụng phương tiện dạy học hiện đại.
* Chỉ tiêu:
- 100% Đoàn viên không vi phạm quy chế chuyên môn.
- 100% Đoàn viên giáo viên xếp loại khá trở lên về chuyên môn và đạt danh hiệu LĐTT trở lên (Trừ GV hợp đồng).
- 100% Chi đội lớp nhi đồng do GV là đoàn viên chủ nhiệm đạt chi đội vững mạnh lớp nhi đồng chăm ngoan cháu ngoan Bác Hồ.
- Phấn đấu có 4 - 5 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp trường và 1-2 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
* Giải pháp:
- Kết hợp với các Tổ chuyên môn nhà trường để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Đoàn viên như tham gia tư vấn cho Ban giám hiệu để tạo điều cho các đồng chí Đoàn viên được đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn, thực hiện chấm chữa thường xuyên, kịp thời, dạy học theo phân hóa đối tượng, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học.
- Đẩy mạnh phong trào tự học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát huy khả năng, điều kiện của bản thân để tham gia học tập nâng cao trình độ vi tính, ngoại ngữ, khả năng biết vận hành các phương tiện kĩ thuật trong nhà trường.
- Tham gia tốt mọi hoạt động do nhà trường, ngành tổ chức như: Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn, xây dựng giáo án hay, giờ dạy tốt, tích cực làm và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học.
3. Phong trào Văn  hóa Văn nghệ - Thể dục Thể thao.
- Tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh phong trào VHVN - TDTT trong chi đoàn góp phần tạo nên không khí vui vẽ, hòa đồng trong Hội đồng sư phạm.
* Chỉ tiêu:
- Tham gia đầy đủ phong trào VHVN, TDTT trong nhà trường.
- Tham gia tích cực và có hiệu quả CLB TDTT trong nhà trường
- Tổ chức giao lưu với các đơn vị trong và ngoài địa bàn.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình Hò khoan Lệ Thủy.
* Giải pháp:
- Xây dựng đội tuyển TDTT tích cực tập luyện và tham gia giao lưu thi đấu với các chi đoàn bạn.
- Tích cực tham gia tập luyện và sinh hoạt các câu lạc bộ do nhà trường tổ chức.
4. Phong trào thi đua tình nguyện giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc:
Xây dựng môi trường trong nhà trường lành mạnh, không có các tệ nạn xã hội. Phối hợp với các ban ngành và các Chi đoàn cơ sở ở địa phương để ngăn ngừa, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên, giáo dục tinh thần giữ gìn trật tự an ninh trường học và trên địa bàn dân cư.
* Chỉ tiêu:
- 100% đoàn viên tham gia và thực hiện tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học và trên địa bàn dân cư.
- 100% đoàn viên thanh niên tích cực học tập và làm theo tấm gương "Đạo đức Hồ Chí Minh".
- Tổ chức sinh hoạt 1lần/tháng.
* Giải pháp:
- Thành lập Đội cờ đỏ của Đội viên và nhi đồng để giám sát các hoạt động của Đội viên thiếu niên nhi đồng trong và ngoài nhà trường.
- Kết hợp với xã Đoàn và Chi đoàn trên địa bàn dân cư để tăng cường quản lý đội viên thiếu niên nhi đồng.
- Tổ chức học tập nội quy nhà trường đến tận mỗi một Đoàn viên thanh niên.
- Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động xã hội do Đoàn cấp trên và nhà trường tổ chức.
IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN. ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
- Triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên nhằm phát hiện ra những nhân tố mới, những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng.
- Xây dựng BCH có đầy đủ về phẩm chất, năng lực để dẫn dắt lãnh đạo phong trào Đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Động viên khuyến khích các đồng chí đoàn viên tham gia tốt các tổ chức đoàn thể, như BHC Công đoàn, các tổ chuyên môn.
- Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng mà trọng tâm là bồi dưỡng lý luận chính trị cách mạng, xứng đáng là đội hậu duệ tin cậy của Đảng, là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền. Trọng tâm hoạt động của Chi đoàn trường TH  Ngư Thuỷ Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2016 là:
- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên mọi tuyến đường từ nhà đến trường.
- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, các Chi đoàn cơ sở và các cấp chính quyền nhằm ổn định tình hình học tập ở nhà và duy trì số lượng học sinh.
- Phối hợp với Tổng phụ trách, anh chị phụ trách và giáo viên chủ nhiệm để kiểm tra ý thức học tập, rèn luyện đạo đức và tinh thần tập thể của học sinh.
* Chỉ tiêu:
- BCH và toàn thể Chi đoàn thực hiện tốt nghị quyết của nhà trường đề ra.
- Theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên để giới thiệu cho Chi bộ. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 01 được kết nạp vào Đảng chính thức và 2 đồng chi được giới thiệu vào Đảng.
- Đảm nhận các công trình để gây quỹ đoàn.
- 100% Đoàn viên tham gia tốt các hoạt động và đóng đoàn phí đầy đủ: 30.000/đoàn viên giáo viên, nhân viên/tháng.
- Cuối năm Chi đoàn xếp loại vững mạnh xuất sắc.
* Giải pháp:
- Thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt, đa dạng kênh thông tin, đa dạng các chương trình hoạt động của Chi đoàn nhằm nâng cao chất lượng Đoàn viên.
- Giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đồng chí đoàn viên giáo viên phụ trách mỗi tuyến đường, phản ánh kịp thời những hành vi, vi phạm an toàn giao thông của học sinh để có hình thức xử lý.
V. CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI
Đoàn chỉ đạo xây dựng Đội ngày càng vững mạnh, chăm lo giáo dục cho thanh, thiếu niên làm cho Đội trở thành lực lượng hậu bị hùng hậu của Đoàn.
* Chỉ tiêu:
- 100% nhi đồng lớp 3 được kết nạp vào tổ chức Đội
- Giữ vững Liên Đội vững mạnh xuất sắc. Phấn đấu được khen cấp Tỉnh
- Phấn  đấu thực hiện tốt chương trình hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi theo chương trình của Hội đồng đội huyện trong năm học này.
- Phấn đấu các đội tuyển học sinh giỏi văn hóa, học sinh năng khiếu tham gia bồi dưỡng giữ và vượt so với năm học trước.
- Tiếp tục phối hợp cùng với nhà trường và công đoàn hổ trợ về kinh phí để giúp đở học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
* Giải pháp:
- Chỉ đạo công tác Liên đội trong nhà trường theo chương trình hoạt động của  huyện đoàn, Hội đồng đội huyện, phấn đấu Liên đội đạt Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.
- Phân công các đồng chí đoàn viên về phụ tránh các chi đội.
- Chú trọng các hoạt động của Đoàn, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên như tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, các cuộc thi trong nhà trường.
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của chi Đoàn, phân công các đồng chí phụ trách chi Đội, lớp nhi đồng giúp các Đội viên nhi đồng trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
- Phân công cụ thể các đồng chí đoàn viên giáo viên phụ trách các môn văn hóa, TDTT.
- Phối hợp các tổ chức khác trong nhà trường, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức nơi các địa bàn dân cư mà học sinh cư trú để thực hiện tốt luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ TDTT nhân các ngày lễ lớn trong năm.
             Ý KIẾN CỦA CHI BỘ            Ý KIẾN XÃ ĐOÀN            T/M BCH CHI ĐOÀN
                   Hiệu trưởng                              Bí thư                               P/Bí thư
 
 
               Phan Anh Tuấn                   Võ Văn Đương                Hoàng Mạnh Hùng

Tải tệp đính kèm tại đây để xem chi tiết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Hình ảnh

Hình ảnh hoạt động

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 22/12
13 photos | 133 view

>>Xem tất cả<<

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 936

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80317

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5667757