04:02 ICT Thứ sáu, 08/12/2023

Trường TH Ngư Thủy Bắc

Truyền thống

Quy định chuyên môn

Giáo án

Quảng cáo - Liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng

Name: Trần Văn Duẩn
Quản trị website

Name: Ngô Quốc Nhân
Điều hành chung

Phát thanh măng non

Cuộc thi trực tuyến


KH CLPT Nhà trường

Chương trình dạy học

Trang nhất » Tổ chức - Đoàn thể » Công đoàn

20.11.2023

Báo cáo hoạt động Công đoàn tại Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015

Thứ năm - 20/09/2012 09:55
      CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LỆ THỦY                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH NGƯ THỦY BẮC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           ---------***---------                                                        --------*****--------
BÁO CÁO
CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ V
NHIỆM KÌ 2012 - 2015
----------------------------------------------------
 
PHẦN THỨ NHẤT
 
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KÌ 2010 - 2012
 
A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Hoạt động Công đoàn TH Ngư Thuỷ Bắc nhiệm kì 2010 - 2012 diễn ra trong tình hình chính trị - xã hội của xã nhà tiếp tục ổn định, nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá, tình hình an ninh, quốc phòng được tăng cường và ổn định. Đơn vị đã bám sát chủ trương đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 06/CT-TW của Bộ chính trị về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với thực hiện cuộc vận động “ Hai không”  với 4 nội dung và cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".  Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kì 2010-2012, công đoàn trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
1. THUẬN LỢI:
Phát huy thành tích đạt được những nhiệm kì trước là đơn vị đạt danh hiệu TTLĐTT; hoạt động công đoàn trong những nhiệm kì qua đã có nền nếp và thu được kết quả phấn khởi trên nhiều mặt, đã có nhiều nội dung, chương trình đổi mới hoạt động công đoàn tạo nên không khí lao động sư phạm tích cực trong toàn trường.
          Đội ngũ giáo viên, nhân viên trong biên chế và hợp đồng cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu bộ môn dần hợp lý tạo điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
Đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm. Cán bộ quản lý có năng lực lãnh đạo. 100% giáo viên có năng lực sư phạm đạt từ TB trở lên, không có giáo viên yếu kém.
Cơ sở vật chất đã có sự tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là khu vực Tân Lập – khuôn viên dần được cải tạo và hoàn thiện, tạo nên cảnh quan khuôn viên nhà trường ngày một khang trang.
Chi bộ – BGH nhà trường luôn quan tâm chuẩn bị tốt điều kiện nội trú cho cán bộ - giáo viên bước vào năm học mới ổn định nơi ăn chốn ở để thực hiện nhiệm vụ dạy học.
   2. KHÓ KHĂN:
Một số đoàn viên có năng lực sư phạm còn hạn chế, đa số giáo viên còn trẻ mới ra trường nên việc tiếp cận với PPDH mới còn chậm, việc bồi dưỡng PPDH còn gặp nhiều khó khăn, lực lượng cán bộ – giáo viên thay đổi qua hàng năm (do thuyên chuyển công tác) nên phần nào đã ảnh hưởng đến phong trào chung của nhà trường.
CSVC tuy đã có sự tăng trưởng song vẫn chưa đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, số lớp ngày càng tăng, số phòng học thiếu nên vẫn còn một số lớp phảI học 01 buổi, đầy là một trong những nguyên nhân cơ bản làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.
Khu nội trú đủ đáp ứng cho số đoàn viên – lao động trong nhà trường cơ bản yên tâm tham gia tốt công tác song khu nội trú ở khu vực Tân HảI ngày một xuống cấp trầm trọng làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của đoàn viên – lao động ở khu vực này mặc dầu đã được nhà trường qua tâm cải tạo.
Mặc dầu còn nhiều khó khăn song đoàn viên công đoàn tr­ường tiểu học Ngư Thủy Bắc đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đ­ưa sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả đáng trân trọng.
II. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ.
Qua đại hội, công đoàn phối hợp với nhà trư­ờng tổ chức cam kết thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong nhà trư­ờng tốt. Đặc biệt là cuộc vận động "Hai không" trong dạy và học. Đẩy mạnh các phong trào thi đua" Dạy tốt, học tốt". Xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực";"Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học" phấn đấu duy trì vững chắc danh hiệu Tập thể “Lao động tiên tiến”, "Công đoàn vững mạnh xuất sắc".  
Đã tham m­ưu với nhà tr­ường bố trí, phân công lao động hợp lí nhằm phát huy được năng lực từng cá nhân trong dạy học. Vì vậy tất cả các đoàn viên đã chấp hành tốt quy chế chuyên môn, luôn trau dồi nghiệp vụ, cập nhật kịp thời những thông tin thay đổi trong chuyên môn để vận dụng vào đổi mới giáo dục phổ thông. Đại đa số đã nắm chắc nội dung sách giáo khoa. Xác định được mục tiêu, kiến thức, kĩ năng trọng tâm của bài học. Trong lập kế hoạch và tổ chức dạy học đã lựa chọn các hình thức, phương pháp phù hợp theo đối tượng học sinh, nhiều đoàn viên đã đi sớm về trưa kèm cặp thêm cho học sinh yếu và có những biện pháp tích cực góp phần  nâng cao chất lư­ợng giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành như : đ/c Hằng, đ/c Nhung...
          Ngoài việc chú trọng chất lượng đại trà, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng được chú trọng, nhiều đoàn viên không quản ngày đêm tích cực bồi dưỡng cho các em tham gia dự thi và đạt kết khá cao, tiêu biểu có đ/c Tú, đ/c Bình, đ/c Hằng, đ/c Hoàng...
         Có được thành tích đó chính là nhờ sự quan tâm đầy trách nhiệm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, sự lãnh chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của lãnh đạo nhà trường. Có được thành tích phải kể đến việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. "Dạy thật, học thật, chất lượng thật" của Bộ GD và Công đoàn phát động đã có tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc tới việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong đơn vị.
B.TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.
          Chương trình 1: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, phục vụ CNH-HĐH đất nước.
1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và lao động.
BCH công đoàn đã thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền 2buổi/ngày, chế độ nghỉ ốm đau, nâng lương, làm việc ngoài giờ của cán bộ đoàn viên. Phối hợp với nhà tr­ường thực hiện có hiệu quả Bộ luật lao động, Luật công đoàn, Luật giáo dục; Chăm lo chính sách với lực l­ượng lao động nữ. Trong nhiệm kì vừa qua đã có: 1đ/c tăng lương theo định kỳ; xét nâng lương trước kì hạn cho 01 đ/c. Công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên và người thân khi có ốm đau hoạn nạn hoặc hiếu hỷ kịp thời.. 100% ĐVLĐ được thực hiện đầy đủ các chính sách đối với nhà giáo.
2.Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và lao động.
Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn chăm lo tạo điều kiện giúp đỡ cho đội ngũ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ cụ thể: Bố trí dạy thay giúp cho một số đ/c đang tham gia các lớp nâng cao trình độ, tổng số tiết dạy giúp nhau là: 152 tiết.
Công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu với công đoàn ngành nên năm học 2008 - 2009 đã được xây dựng mới 4 phòng nội trú ở khu vực Tân Lập, năm học 2009 - 2010 đơn vị được trang cấp thêm 5 chiếc giường. Tham mưu tốt với nhà trường, hội cha mẹ học sinh nên đã xây dựng cải tạo hệ thống nước sạch, trang trí các phòng học ở Tân Lập, cải tạo công trình vệ sinh ở khu nội thú ở Tân Hải, tổng kính phí 17 triệu đồng.
Công đoàn cùng với nhà tr­ường tạo nguồn xây dựng các loại quỹ trong đơn vị. Khuyến khích, kêu gọi đoàn viên hội vốn để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với hình thức hội lương theo nhóm. Duy trì các loại quỹ : quỹ tham quan, quỹ thăm hỏi, quỹ khuyến học...
Quỹ công đoàn phí:                   9 250 000 đồng
Quỹ tình thương:                       4 920 000 đồng
Quỹ khuyến học:                       2 600 000 đồng
Quỹ tham quan:                        9 600 000 đồng  
 Công đoàn đã tổ chức tặng quà cho cán bộ giáo viên nhân viên giảng dạy ở khu vực lẻ vào cuối các học kì hơn 6 triệu đồng, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam với số tiền khoảng 16 triệu đồng.
Công đoàn đã tổ chức động viên thăm hỏi đoàn viên, người thân gia đình đoàn viên khi ốm đau gặp hoàn cảnh khó khăn.
Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các đơn vị bạn trong cụm cũng như trong xã, tổ chức hội thi "Nữ công gia chánh" nhân ngày 20/10...
          Nhà trường đã nối mạng LAN để nhiều đoàn viên lao động đọc báo và khai thác thông tin phục vụ cho dạy học qua Internet.
3.Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.
Công đoàn đã tập trung chỉ đạo xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tập trung xây dựng quy chế thực hiện dân chủ; tổ chức các hình thức công khai, dân chủ, tăng cường đối thoại, sẵn sàng chia sẽ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong cuộc sống, thấy rõ được nghĩa vụ và quyền lợi lâu dài; lợi ích cá nhân gắn với lợi ích của tập thể đơn vị. Nhờ đó, mối quan hệ lao động trong đơn vị giữa cán bộ quản lý với giáo viên, đoàn viên lao động ngày càng thân thiện gần gũi hơn; môi trường giáo dục trong trường học ngày càng ổn định, thân thiện hơn.
Ban chấp hành công đoàn cũng đã chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động có nề nếp, đúng quy định. Cho đến nay chưa có đoàn viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
4.Công tác bảo hộ lao động và vệ sinh an toàn lao động trong trường học.
Công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động được công đoàn chú trọng,  chủ yếu chú trọng các nội dung như: Vệ sinh an toàn trường học; phòng chống cháy nỗ; đẩy mạnh phong trào an toàn giao thông; trật tự an toàn trường học...        
Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã được thực hiện gắn với phong trào  "Xanh-sạch-đẹp"; phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Chư­ơng trình 2: Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất l­ượng giáo dục và đào tạo” của ngành.
`1. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và nhiệm vụ của toàn ngành:
Tổ chức thực hiện mục tiêu "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu". Tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ tin học, tiến tới đạt chuẩn và trên chuẩn;  thường xuyên rèn luyện phẩm chất nhà giáo, đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho đoàn viên và lao động, các chế độ chính sách liên quan đến nhà giáo, Pháp lệnh dân số, tuyên truyền về an toàn giao thông; đặc biệt đã thực hiện tốt cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
          Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên cho toàn bộ cán bộ giáo viên trong nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn.
Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp nhà giáo đã được coi trọng, thông qua các ngày kỷ niệm truyền thống quan trọng như:  Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, để ôn lại và giữ gìn những truyền thống tốt đẹp, tôn vinh nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học, truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam.
2- Công tác tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho nhà giáo và lao động.
          Công đoàn thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; nâng cao khả năng sử dụng thiết bị điện tử tin học vào công tác quản lý và dạy học cho đoàn viên lao động; duy trì nhiều hình thức bồi dưỡng có hiệu quả của những năm học trước như: tổ chức bồi dưỡng theo tổ, theo chuyên đề; sinh hoạt chuyên môn liên trường; phối hợp với đơn vị bạn để bồi dưỡng thông qua thao giảng, dự giờ.
          Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tập huấn thiết bị dạy học mới, thi sử dụng ĐDDH, soạn giáo án điện tử để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.
Hưởng ứng năm công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT, nhiều đoàn viên mua máy tính phục vụ cho dạy học, công tác quản lý chỉ đạo và văn phòng trường học, đến nay có 22/26 cán bộ đoàn viên lao động có máy vi tính đạt tỷ lệ 84,6%. 80% đoàn viên lao động biết soạn giáo án điện tử, sử dụng máy chiếu đa năng thành thạo. Để khuyến khích động viên anh em thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, công đoàn đã sử dụng số tiền tham quan cho đoàn viên mượn không tính lãi để mua máy vi tính.
Công đoàn bố trí dạy thay, dạy giúp nhau tạo điều kiện cho các đồng chí mình đổi nhau đi học nâng cao trình độ chuyên môn...Trong nhiệm kì qua số CBGV đi học nâng cao trình độ chuyên môn: 07 đ/c (trong đó: ĐH: 6đ/c, bồi dưỡng nghiệp vụ 01đ/c).
Công tác bồi dưỡng được chú trọng thông qua thanh tra, kiểm tra; hoạt động kiểm tra thanh tra được coi trọng đúng mức, đã giúp cho đội ngũ nhận rõ những ưu nhược điểm của mình để phát huy và khắc phục. Nhờ vậy, sau mỗi đợt thanh tra tay nghề của đội ngũ được bổ túc, vững vàng hơn. Năng lực, phẩm chất của của đội ngũ được thể hiện thông qua kết quả thanh tra của phòng GD&ĐT: số CBGV được thanh tra là 08 đ/c trong đó xếp loại tốt 04đ/c (50,0%), khá 04 đ/c (50,0%).
Trong phong trào thi đua hai tốt, nhiều đồng chí đã thể hiện được năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, tiêu biểu có đ/c Tú.
          Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức quán triệt cho đoàn viên các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của ngành. Tổ chức cho đoàn viên học tập Luật giáo dục; Chỉ thị 40 của Ban bí thư về “ Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ”.
Ch­ương trình 3: Vận động, tổ chức đoàn viên lao động tích cực tham  gia các phong trào thi đua các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành
1.Tiếp tục thực hiện có hiệu  quả phong trào thi đua "Hai tốt" và triển khai thực hiện phong trào xây dựng "Trường học thân thiện,  học sinh tích cực".
Phong trào  thi đua "Dạy tốt-Học tốt" được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tiếp tục chỉ đạo: cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào xây dựng "Cơ quan văn hóa", "Gia đình văn hóa"; phong trào văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao ... Công đoàn đã tổ chức cho học sinh chăm sóc thường xuyên "Nhà bia tưởng niệm" của xã nhà mỗi tuần 1 lần.
Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” được đoàn viên trong công đoàn hưởng ứng một cách tích cực. Cán bộ đoàn viên lao động trong đơn vị đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện tốt các cuộc vận động.
Phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" gắn với phong trào  "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" được quan tâm, tạo khuôn viên nhà trường sạch đẹp, môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.
Tổ chức sưu tầm, tuyển chọn, sáng tác và sử dụng các bài hát, làn điệu dân ca, các trò chơi dân gian vào các hoạt động giáo dục học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể tạo cơ hội, khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, tìm tòi, khám phá.
Các phong trào thi đua và các cuộc vận động tổ chức liên tục trong năm học, qua các giai đoạn theo chủ đề và các ngày kỷ niệm lớn đã tạo nên khí thế lao động sư phạm tích cực trong toàn công đoàn.
2.Công đoàn trong việc thực hiện các cuộc vận động.
Tích cực thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 4 bốn nội dung, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn lồng ghép tổ chức các cuộc vận động lớn: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
Kết quả hội thi thẩm định GV dạy giỏi, HS giỏi, HS năng khiếu cấp huyện cấp tỉnh thể hiện sự chăm lo bồi dưỡng tay nghề của đội ngũ, sự đổi mới và sáng tạo của đội ngũ, sự vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; nỗi bật trong phong trào đó là: hội thi thẩm định GV dạy giỏi có 7 lượt GV được công nhận và đặc biệt là thành tích của hội thi HS giỏi, HS năng khiếu năm 2009 - 2010 như: Hội thi Olympic tiếng Anh có 6 em dự thi và đều đạt giải (5 giải nhì; 01 giải ba), Đồng đội xếp thứ tư toàn huyện, có 02 giải Khuyến khích cấp Tỉnh. Hội thi giải toán qua mạng có 2 em dự thi và đạt giải (01nhì, 1 giải ba), đồng đội xếp thứ 6. Hội thi Viết chữ đẹp có 06 em tham dự và đạt giải (03 giải nhì; 01 giải; 02 giải khuyến khích), đồng đội xếp thứ nhất cụm.  Hội thi học sinh giỏi Toán lớp 5 có 01 giải nhì. Học sinh giỏi Tiếng Việt 5 có 01 giải nhì; 01 giải ba; 01 giải KK. Học sinh giỏi lớp 4 có 01 giải KK môn Toán; 02 giải KK môn Tiếng Việt. Hội thi HKPĐ cấp huyện có 02 em đạt giải nhì (bóng bàn đơn nam; bật xa nam); 02 em đạt giải ba (bóng bàn đơn nữ; ném bóng nam), toàn đoàn xếp thứ tư. Tổng sắp các hội thi xếp thứ 5.
3.Cuộc vận động "Xã hội hóa giáo dục".
Phong trào xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh để nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững trường đạt cơ quan văn hóa. Cán bộ đoàn viên lao động đã tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện với chính quyền các cấp, với các tổ chức đoàn thể xã hội, với Hội khuyến học, nhờ vậy cơ sở vật chất ngày càng được tăng trưởng, chất lượng giáo dục tiếp tục được ổn định và phát triển, đặc biệt hạn chế được học sinh yếu kém.
4.Cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Thực hiện lời kêu gọi  của Bộ GD&ĐT và Công đoàn giáo dục Việt Nam  về việc "Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn",  đơn vị đã quyên góp ủng hộ "Quỹ vùng sâu, vùng xa", ủng hộ "Bản Tân Li", số tiền ủng hộ qua hàng năm khoảng 2 triệu đồng...
5.Công tác nữ công và phong trào "Giỏi việc trường- Đảm việc nhà".
Tổ nữ công đã năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động. Tổ chức sinh hoạt tọa đàm 20-10; 8/3 vui vẻ tạo không khí thoải mái nâng cao hiểu biết cho chị em. Kết hợp các buổi sinh hoạt chuyên môn để sinh hoạt công đoàn, trao đổi kinh nghiệm dạy và học, kinh nghiệm nuôi dạy con cái, kinh nghiệm giữ gìn gia đình hạnh phúc...
Đã đánh giá tổng kết 5 năm phong trào "Giỏi việc trường- Đảm việc nhà" (2005-2009) dịp 8/3/2010. có 05 lượt đồng chí được công nhận đạt "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" các cấp, có 01 đồng chí được công đoàn các cấp khen thưởng.
Tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội; tổ chức các chuyên đề về giới trong nữ giáo viên.
6.Các hoạt động xã hội và nhân đạo từ thiện.
100% Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào xã hội rộng lớn, đóng góp các loại quỹ, chỉ tính trong năm học 2009 - 2010 đơn vị đã đóng góp được:
Quỹ “Vì người nghèo”:                                             660 800 đồng
Quỹ “Mái ấm công đoàn”:                            1 321 600 đồng          
Ủng hộ  tôn tạo đền thờ NG Chu Văn An...:     400.000 đồng
Ủng hộ quỹ vùng sâu vùng xa:                        1 000. 000 đồng
Ủng hộ bản Tân Li                                              720 000 đồng
Mua tăm tre ủng hộ hội người mù:                      390 000 đồng
Ch­ương trình 4: Đổi mới tổ chức, tăng c­ường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.
Thường xuyên tổ chức đoàn viên học tập chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% đoàn viên nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, không có đoàn viên vi phạm tệ nạn xã hội .
BCH công đoàn đã quán triệt đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng đ­ược nề nếp hoạt động của BCHCĐ; có kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp; tập hợp đ­ược mọi lực lượng tham gia. BCHCĐ đã thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của BTTND, UBKT hoạt động tích cực, có hiệu quả.
 Đoàn viên công đoàn đã tích cực góp ý xây dựng quy chế hoạt động công đoàn. Công đoàn đã kết nạp 100% lao động vào công đoàn, phối hợp với chi bộ kết nạp Đảng cho  Đ/c Hoàng và đ/c Huế,  đến nay tổng số đảng viên có 9/24 đoàn viên (02 dự bị).
* Kết quả  thi đua:
a)Tập thể:
          + Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
          + Tr­ường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.
          + Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc .
          + Liên đội vững mạnh xuất sắc.
b)Cá nhân chỉ tính trong năm 2009 - 2010 có:
          - CSTĐCS: 03 đ/c; LĐTT: 05 lượt đ/c; HTNV: 16 đ/c (do nghỉ sinh và GV tập sự)
          - Công đoàn:
                    + Đoàn viên xuất sắc:  08 đ/c
                   + Đoàn viên tiên tiến :  16 đ/c    
                   +  01đ/c được CĐGD tặng khen.
C. NHỮNG TỒN TẠI VƯỚNG MẮC:
- Cá biệt vẫn còn một số ĐV nhận thức hạn chế về một số mặt, một số ĐV việc bố trí công việc trường, việc nhà chưa thật hợp lý nên hiệu quả công tác chưa cao.
          - Một số đoàn viên ý thức phê tự  phê chư­a cao, ch­ưa thật mạnh dạn trong một số hoat động bề nổi của trư­ờng và công đoàn
D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
- Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động công đoàn đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí cao của tập thể ĐVLĐ trong toàn đơn vị.
- Hoạt động CĐ phải tranh thủ được sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng trong nhà trường,  của Công đoàn cấp trên  trong tất cả các hoạt động.
- Bám sát các văn bản hướng dẫn, Nghị quyết đại hội, các quy chế để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động CĐ.
- Thường xuyên nâng cao năng lực hoạt động của BCH công đoàn, nắm bắt tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên; tham mưu, giải quyết những đề xuất, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên lao động.
- Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động chuyên môn và công đoàn, xác định rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác phối hợp, tham mưu nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Tăng cường công tác chỉ đạo của tổ công đoàn trong  thực hiện các phong trào, các cuộc vận động.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra với chuyên môn nhằm phát hiện điều chỉnh kịp thời những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện.
- Thực hiện tốt công tác thi đua trong nhà trường và tổ chức công đoàn.
ĐÁNH GIÁ CHUNG: Trong nhiệm kỳ vừa qua  dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của CĐ ngành, chi bộ nhà trương BCH CĐ đã cùng tập thể ĐV, LĐ trong toàn đơn vị triển khai một cách toàn diện , có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ và các chương trình hoạt động của công đoàn. tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
PHẦN THỨ HAI
 
PH­­ƯƠNG H­­ƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KÌ 2012- 2015
Hoạt động công đoàn tiểu học Ngư Thuỷ Bắc nhiệm kì 2012 -2015 diễn ra trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI,... Phát huy những thành tích đã đạt đ­­ược, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém; nhận rõ những khó khăn thách thức phải đ­­ương đầu và những thời cơ thuận lợi cần tận dụng. Công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với chuyên môn nhà trường, tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn, tập trung chăm lo tốt hơn lợi ích của đội ngũ lao động; khắc phục các biểu hiện tiêu cực nhằm ổn định và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất l­ượng giáo dục và đào tạo, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất n­­ước. Công đoàn tổ chức, thực hiện tốt những nhiệm vụ, ch­­ương trình chủ yếu sau:
                           I . NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.
2. Đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động ĐV LĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động lớn của Ngành và nhà trường.
3. Tiếp tục tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành và địa phương, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm cơ sở để đánh giá năng lực sư phạm và tiêu chuẩn thi đua cho ĐV, LĐ nhằm tạo chuyển biến thực sự về chất lượng và nâng cao trình độ CMNV của nhà giáo, CBQL đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
4.Chủ động trong công tác tham mưu; tham gia công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật Lao động, thực hiện các chế độ chính sách để không ngừng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách của ĐV, LĐ trong nhà trường.
5. Tham mưu và tổ chức tốt các Hội thi cấp trường, tham gia có hiệu quả các hội thi cấp Huyện, tỉnh.                                                                                        
                         II. NỘI DUNG VÀ CÁC CH­ƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ.
          A. Công tác phối hợp với chuyên môn
          - Phối hợp tổ chức các hội nghị CBVC đầu năm học, xây dựng mục tiêu, biên pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
          - Cùng với chuyên môn duy trì giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập ĐĐT. Nâng cao chất lượng GD toàn diện; tích cực đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học, thực hiện nghiêm túc CT theo quy định hiện hành; Đẩy mạnh hơn nữa việc bồi dưỡng HS giỏi; hoạt động chống yếu lõi; đẩy mạnh phong trào VSCĐ.
          Xây dựng đội ngũ CBQL, GV vững mạnh về mọi mặt, từng bước ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý, giảng dạy.
          Tham gia tích cực các hội thi do Ngành tổ chức.   
          B. Thực hiện các chương trình hoạt động của công đoàn
         
Chương trình 1: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp, của cán bộ giáo viên, công nhân viên lao động, tạo động lực nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo, phục vụ  sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
1. Nội dung:
Tăng cường giám sát, kiến nghị với lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách nhà nước, như chế độ tiền lương, phụ cấp, dạy thêm giờ, nâng lương, chế độ bồi dưỡng. Quan tâm đối với cán bộ, giáo viên giỏi.
Phối hợp với lãnh đạo nhà trường thực hiện có hiệu quả các bộ luật: Luật lao động, luật công đoàn, luật giáo dục, chăm lo điều kiện đối với lực lượng lao động nữ
Chỉ đạo BTTND hoạt động có nề nếp, đúng quy định, đấu tranh với những hiện tượng vi phạm đến danh dự nhân phẩm của thầy cô giáo và học sinh, có kiến nghị xử lí đối với người vi phạm để giáo dục chung cho đội ngũ.
Động viên đoàn viên lao động tự học tập bồi dưỡng cập nhật kiến thức,nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, xây dựng tập  thể lao động tiên tiến xuất sắc.
Chăm lo xây dựng khu nội trú vưn minh, sạch sẽ
Tiếp tục thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát trong kí kết thực hiện hợp đồng lao động, ATGT, BHXH, an toàn vệ sinh lao động trong nhà trường
Quan tâm tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, làm tốt công tác hiếu hỉ, thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên có khó khăn gặp hoàn cảnh đặc biệt. Duy trì và phát triển các loại quỷ: Quỹ tình thương, quỹ khuyến học, quỹ tham quan.
Tổ chức tham quan học tập du lịch cho đoàn viên lao động vào dịp hè .
Cùng với nhà trường tạo nguồn xây dựng các loại quỹ trong đơn vị , tạo được cơ sở vật chất, quỹ thời gian để khuyến khích đội ngũ tăng thu nhập bằng chính nghề của mình. Khuyến khích hình thức hội vốn để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phát triển mô hình tổ chức tốt đời sống.
2. Chỉ tiêu :
- Thực hiện đủ, đúng, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà n­ớc quy định.
- 100% đoàn viên lao động được đọc báo và khai thác các thông tin qua mạng.
- 100 % gia đình đoàn viên đạt : gia đình văn hóa có cuộc sống từ khá trở lên, không có gia đình nghèo.
- 100 đoàn viên tham gia xây dựng  các loại quỹ:
+ Quỹ 1% lương cơ bản
+Quỹ tình thương: 15.000 đ/ tháng/ ĐV
+Quỹ khuyến học: 10.000 đ/tháng/ ĐV
+Quỹ tham quan: 50 000 đ/tháng/ ĐV
- Tổ chức tham quan du lịch : 1 lần/nhiệm kì 
- Xây dựng khu nội trú văn minh, sạch sẽ.
- Tổ chức hội thi văn nghệ, TDTT vào dịp 20/11, 8/3.
3. Biện pháp :
Công đoàn phối hợp với nhà trường, hội phụ huynh chăm lo đời  sống vật chất, tinh thần  cho đội ngũ nhân các ngày lể lớn như tổ chức trao tặng quà cho đoàn viên vào dịp tết nguyên đán, ngày nhà giáo Việt nam 20/11, tặng hoa và quà cho đoàn viên nữ nhân ngày 8/3.
Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên tự giác tham gia hoạt động phong trào của Công Đoàn nhà trường, như tham gia vào các hội thi,  tham quan học tập, phối hợp với nhà trường tăng trưởng kinh phí để có nguồn kinh phí đi tham quan học tập.
Tham mưu kiến nghị với cấp công đoàn ngành, với lãnh đạo nhà trường hỗ trợ nguồn kinh phí để tu sửa nhà khu nội trú, tránh dột nát.
Giúp đỡ đoàn viên khi ốm đau bằng hình thức: tổ chức thăm hỏi, dạy giúp nhau để tránh bỏ lớp bỏ giờ. Đoàn viên ốm đau, hoặc nghỉ chăm sóc người thân 2 ngày đầu, công đoàn dạy giúp, giáo viên soạn bài, ốm và nghỉ 3 ngày trở lên phải có giấy tờ của bệnh viện để thanh toán tiền dạy thay.
Cán bộ công đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cao, nhạy bén, sáng tạo trong tổ chức tập hợp quần chúng  hoạt động, tham gia tích cực các hoạt động và quyên góp, ủng hộ các loại quỹ theo tinh thần tương ái, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn bằng tình thương và trách nhiệm của mình.
Chư­ơng trình 2: Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất l­ượng giáo dục và đào tạo” của ngành.
1. Nội dung:
- Cùng với CM tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị 40/CT/TƯ của ban bí thư TƯ nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản lý GD đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng đồng bộ về cơ cấu, đặc biêt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm tay nghề của nhà giáo thông qua việc quản lí, phát triển đúng định hướng và hiệu quả sự nghiệp GD để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của  ngày càng cao của sự  nghiệp CNH- HĐH đất nước
- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động  "Học tập và làm  theo tấm  gương đạo đức  Hồ Chí Minh". Cuộc vận động "Hai không " mà trọng tâm của cuộc vận động tập trung vào 4 nội dung: nói  không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, vi phạm đạo  đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp.Tổ chức  cho đoàn viên lao động kí cam kết thực  hiện cuộc vận động và thực hiện có hiệu quả theo phương châm : Dạy thật, học thật, chất lượng thật.
- Tập trung rèn luyện phẩm chất đạo đức trách nhiệm, lương tâm tay nghề cho đội ngũ, phấn đấu mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng cho HS  noi theo, ngăn ngừa các biểu hiện hành vi giáo viên xúc phạm  danh dự thân thể HS. Chăm lo bồi  dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng .
-Tổ chức phối hợp vận động và giúp đỡ đoàn viên  thực hiện có hiệu quả về mở rộng dân chủ hóa trường học, tham gia quản lí nhà trường theo phương thức dân chủ. Chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ và nâng cao chuẩn đào tạo đáp ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học .
- Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, hội thảo khoa học, hội thi, mở rộng giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ tạo nên phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong đơn vị, cụm trường.
- Đẩy mạnh phong trào làm và sử dụng  hiệu quả TBDH, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
- Khuyến khích ĐVLĐ học tập nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, nhằm  vận dụng có hiệu quả trong dạy học ở nhà trường.
- Động viên đoàn viên LĐ dạy giúp nhau để tạo điều kiện cho người đi học vượt chuẩn.
- Đổi mới công tác thi đua cùng với nhà trường xây dựng quy chế thi đua cụ thế theo tình hình thực tế ở đơn vị. Lấy sản phẩm chất lượng cuối năm làm  thước  đo  năng lực trình độ, lương tâm trách nhiệm tay nghề.
2. Chỉ tiêu:
- 100% ĐV LĐ làm tốt công tác tự bồi dưỡng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lí.
- 100% ĐV LĐ có chứng chỉ tin học .
- 100% ĐV LĐ có chứng chỉ anh văn .
- Hàng năm có 4 - 6 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A áp dụng vào thực tế giảng       dạy .
- Có 7- 10 lượt người đạt CSTĐCS, 80% đạt LĐTT.
- 100% ĐV LĐ thực hiện tốt các cuộc vận động
- 100% ĐV LĐ có phẩm chất tư tưởng tốt .
- 100% ĐV LĐ đạt năng lực chuyên môn từ khá trở lên, không có ĐVLĐ năng lực Yếu kém.
3. Biện pháp :
Tổ chức tốt công tác giáo dục nâng cao trình độ nhận thức cho đoàn viên lao động về lí tưởng của đảng. Tiếp tục quán triệt các nghị quyết của đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ công đoàn Việt Nam. Tổ chức cho đoàn viên học tập các chương trình công đoàn, chỉ thị nghị quyết, nhiệm vụ năm học của bộ, ngành, bậc học, nhà trường
Thông qua các hoạt động học tập, nhằm nâng cao trình độ nhận thức lí luận cho đoàn viên.  Thực hiện tốt các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động" Hai không".  Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo...
Tổ chức cho đoàn viên tự đăng kí danh hiệu thi đua, chỉ tiêu phấn đấu về chất lượng qua việc kiểm định chất lượng đầu năm học để làm cơ sở phấn đấu cho mỗi cá nhân
 Phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức dự giờ trao đổi kinh nghiệm trong tổ, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 32/Bộ GD ĐT và công văn 317/Sở GD&ĐT.
Quan tâm bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho những đ/c giáo viên mới ra trường.
Tổ chức soạn bài, xây dựng giờ dạy, trao đổi thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình giảng dạy và việc thực hiện theo tinh thần công văn số 896/ BGD ĐT và chuẩn KT-KN.
Ch­ương trình 3: Vận động, tổ chức đoàn viên lao động tích cực tham  gia các phong trào thi đua các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành
1. Nội dung :
1.1 Động viên đoàn viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học:
 Cùng với chuyên môn tổ chức cho đoàn viên lao động tích cực học tập quán triệt các nghị quyết đại hội đảng các cấp. Thực hiện tốt các cuộc vận động: "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm"; "Gia đình văn hóa", "Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà" cuộc vận động "Hai không 4 nội dung"; "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Thực hiện tốt chủ đề năm học "Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
Đẩy mạnh các phong trào thi đua: Thi đua dạy tốt- học tốt, phong trào xây dựng trường xanh- sạch - đẹp, triển khai tốt cuộc vận động " Kỉ cương - tình thương - trách nhiệm ". Tập trung vào kỉ cương trong quản lí tài chính và thu nộp, trong đánh giá học sinh, trong kiểm tra, trong thi đua, lấy sự chuyển biến về tỷ lệ chất lượng làm thước đo hiệu quả thi đua.
Tham gia xây dựng các chuẩn mực, quy chế thi đua, đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh.
Phát động phong trào tự nguyện dạy thêm 10 buổi/ năm/ GV cho học sinh yếu, học sinh ngồi nhầm lớp, coi đây là lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo.
Thực hiện công tác bàn giao chất lượng từng lớp học để làm rõ trách nhiệm và hiệu quả làm việc của mỗi cá ngân
1.2.Cuộc vận động dân chủ hóa trường học:
Công đoàn phối hợp với lãnh đạo nhà trường nâng cao nhận thức cho đội ngũ về cuộc vận động " Dân chủ hóa trường học". Xây dựng quy ước, cam kết trách nhiệm giữa công đoàn và chuyên môn. Tổ chức các cuộc họp sinh hoạt định kì để giải quyết những thắc mắc,kiến nghị của đoàn viên, lao động trong sinh hoạt công đoàn.
1.3. Cuộc vận động " Kỉ cương - Tình thương- Trách nhiệm"
Tiếp tục tổ chức có hiệu quả cuộc vận động với mục tiêu là xây dựng môi trường sư phạm và tập thể sư phạm tiên tiến, duy trì và giữ vững danh hiệu cơ quan văn văn hóa, tập thể lao động tiên tiến, công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
1.4. Cuộc vận động xã hội hóa giáo dục:
Nhà trường và công đoàn tham mưu với lãnh đạo địa phương tiếp tục chăm lo đầu tư nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo, tăng trưởng cơ sở vật chất xây dựng nhà cao tầng, khuôn viên trường ở khu vực Tân Lập. Chăm lo giáo dục học sinh, thực hiện thành công đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của hội khuyến học   xã giúp đỗ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, động viên học sinh, giáo viên có thành thích cao trong học tập, lao động.
1.5. Phong trào thi đua lao động giỏi
Cùng với nhà trường xây dựng và đánh giá thi đua theo chuẩn quy định, chú trọng nhân tố mới, xây dựng nhân tố điển hình. Tổ chức xây dựng quỹ khen thưởng nhằm động viên kịp thời ý thức phấn đấu của mỗi cá nhân
1.6. Công tác nữ
Tiếp tực triển khai có hiệu quả phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà ". Gắn với nội dung phong trào "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc."
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/10, 20/11, 8/3...
Thực hiện nghiêm túc chính sách dân số, không có đoàn viên vi phạm pháp lệnh dân số. Triển khai các chương trình chăm lo công tác nữ, chương trình " Vì sự tiến bộ của phụ nữ". Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tạo điều kiện để chị em tham gia hoạt động.
2. Chỉ tiêu:
- Tham gia các hội thi đạt từ giải KK trở lên, tổng sắp các hội thi đứng trước vị thứ 10.
- 100% viên lao động hàng năm đóng góp các loại quỹ do các cấp phát động...
- 100 % ĐVLĐ thực hiện quy ước cam kết trách nhiệm thực hiện các cuộc vận động.
- 80 % ĐV nữ đạt LĐTT, CSTĐ hàng năm, không có đoàn viên nữ không hoàn thành nhiệm vụ.
-100% ĐV nữ đạt danh hiệu " Giỏi việc trường - Đảm việc nhà ", không có đoàn viên vi phạm pháp lệnh dân số.
3. Biện pháp :
Cùng với chuyên môn chỉ đạo tốt các hội thi như hội thi học sinh năng khiếu Toán - Tiếng Việt, Giải Toán qua mạng, Ôlympic Tiếng Anh, thi viết chữ đẹp, điền kinh...phân công trách nhiệm cho các đ/c đoàn viên: đ/c Tú, đ/c Bình, đ/c Hằng, Đ/c Hoàng, đ/c Lĩnh, đ/c Hùng,... phụ trách công tác bồi dưỡng. Phối hợp với tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng chuyên môn tổ chức cho đoàn viên tham gia hội thảo sinh hoạt chuyên đề, cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.
Cán bộ công đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cao, nhạy bén, sáng tạo trong tổ chức tập hợp quần chúng  hoạt động, tham gia tích cực các hoạt động và quyên góp, ủng hộ các loại quỹ theo tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn.
Tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên, người thân đoàn viên kịp thời.
Phát huy năng lực của đ/c phụ trách nữ công để tập hợp lực lượng lao động nữ có những cống hiến tích cực vào hội thi : Văn nghệ, Thể dục thể thao, năng khiếu...
Thành lập các ban chỉ đạo: Ban Văn nghệ, ban thể dục thể thao, ban kiểm tra, ban đời sống,.. để phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.
Ban văn nghệ:  Đ/c Minh Huế, trưởng ban - đ/c H Lĩnh, Ngô Hiền, T Hằng, Lan Anh
Ban TDTT:       Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - trưởng ban - đ/c Nhất, Hoàng, Nhung
Ban đời sống :  Đ/c Tuyền - trưởng ban - đ/c Hậu, T Hằng, N Hiền, Lan Anh
Ban kiểm tra:   Đ/c Lưu Đức Tú - trưởng ban - đ/c Bình, đ/c Lĩnh.
Phối hợp với ban nữ công động viên đoàn viên trong độ tuổi nuôi con nhỏ cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt năng suất chất lượng cao trong các hoạt động của nhà trường.
Ch­ương trình 4: Đổi mới tổ chức, tăng c­ường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.
1. Nội dung :
Tuyên truyền vận động người lao động đủ điều kiện theo quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam kết nạp vào công đoàn. Tham gia tích cực vào công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh
Tổ chức bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ cho các đồng chí trong BCH công đoàn. Đổi mới nội dung sinh hoạt để thực sự thu hút đoàn viên tham gia hoạt động công đoàn.
Quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí của công đoàn. Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền nhà trường nhằm tăng nguồn kinh phí tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động có hiệu quả.
Chỉ đạo ban TTND, UBKT hoạt động có nề nếp theo đúng định kì.
Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa BCH công với lãnh đạo nhà trường với phương châm "Cùng phát hiện vấn đề, cùng tìm tòi giải quyết, và cùng chia sẽ trách nhiệm".
Gắn phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" với cuộc vận động"Hai không" Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo định kì đảm bảo đầy đủ chính xác.
Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, duy trì và giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, tập thể lao động tiên tiến, công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
2. Chỉ tiêu :
-Về xây dựng công đoàn: có đủ 6 loại quy chế theo quy định (1-Dân chủ, 2-Phối hợp, 3- BCH,UBKT, 4- Tiêu chí thi đua, 5-Quỹ công đoàn (tình thương, tham quan, khuyến học), 6-Quy chế chi tiêu nội bộ (chuyên môn, công đoàn); các quy chế này có điều chỉnh qua  hàng năm.
-Tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể: - chi bộ đạt CB trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Trường đạt TTLĐTT; Công đoàn đạt VMXS.
- 3- 5 đoàn viên được các cấp khen.
- 70% đoàn viên xuất sắc trở lên
- 100 % người lao động được kết nạp vào công đoàn.
- Có từ 2 - 3 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; chuyển chính thức cho 02 đ/c.
- Về công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ, công tác tài chính  4 lần/năm.
- Ban thanh tra nhân dân hoạt động thường xuyên theo đúng quyền hạn.
3. Biện pháp :
Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hoạt động Công Đoàn, làm cho Công Đoàn là tổ chức gắn kết đoàn viên .
Vận động đoàn viên xây dựng nhân tố tích cực: giáo viên cán bộ quản lí giỏi, để nhân điển hình trong đơn vị .
Xây dựng các điều kiện như mua sắm đủ các tài liệu, các bộ luật, hồ sơ công đoàn theo quy định  để các tổ chức công đoàn hoạt động.
Tham mưu với lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho BCH công đoàn có đủ thời gian hoàn thành công việc công đoàn.
Cán bộ đoàn viên phải đoàn kết tích cực học tập bồi dưỡng về nghiệp vụ, có hiểu biết và biết cách tổ chức vận động, thuyết phục đoàn viên, lao động trong phong trào hoạt động quần chúng .
Uỷ ban kiểm tra công đoàn đi vào hoạt động có nề nếp theo định kì hàng quý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của đại hội công đoàn.
Duy trì được mối quan hệ phối kết hợp giưã chuyên môn và công đoàn, xây dựng quy chế  phối kết hợp giữa chuyên môn và công đoàn phù hợp với nhiệm vụ năm học .
Tham gia trực báo công đoàn theo định kỳ để nắm bắt những thông tin, định hướng chỉ đạo của công đoàn cấp trên.
Thực hiện công tác thu chi quản lí tài chính theo đúng quy định, đ/c kế toán nhà trường chịu trách nhiệm giúp BCH công đoàn hoàn thành việc thanh quyết toán tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
Động viên những người lao động công tác tại trường có thời gian từ 3 tháng trở lên kết nạp vào công đoàn để tạo điều kiện cho người lao động được sinh hoạt trong tổ chức công đoàn, tạo niềm vui trong cuộc sống cũng như trong công tác giảng dạy, giáo dục.
 
KẾT LUẬN
 
Nhiệm kì 2012 - 2015 của công đoàn cơ sở tiểu học Ngư Thủy Bắc được tiến hành trong điều kiện thuận lợi, công đoàn đạt thành tích "công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc". Trong nhiệm kì này vai trò của công đoàn, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, lao động công đoàn hết sức nặng nề, đòi hỏi sự cố gắng vươn lên, đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là lực lượng nồng cốt quyết định đến sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh chỉ đạo sâu sát của chi bộ nhà trường, sự định hướng chỉ đạo của công đoàn ngành giáo dục, với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đoàn viên lao động trong đơn vị, nhất định chúng ta sẽ dành được thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kì 2012 - 2015.

Nguồn tin: thnguthuybac.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

Hình ảnhHình ảnh hoạt động

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 22/12
13 photos | 423 view

>>Xem tất cả<<

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 257

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19880

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6187654